Ziemia Boga – wspólnota salezjańska – kim jesteśmy, co robimy i po co?

Kadencja lidera trwa jeden rok. Wybory nowego lidera następują przed wakacjami. Lider Wspólnoty dobiera sobie współpracowników. Istnieje możliwość ponownego wybrania tej samej osoby na funkcję lidera.

Grupki dzielenia pomagają nam w budowaniu jedności i dlatego są wręcz niezbędne w funkcjonowaniu Wspólnoty – tworzą się w nich relacje i umożliwiają dzielenie się wiarą i życiem. Grupki spotykają się regularnie, by być dla siebie nawzajem świadectwem i wsparciem w potrzebie, zwłaszcza we wspólnej modlitwie. Forma spotkań jest uzgadniana indywidualnie w każdej grupce.

 

Dwa razy do roku przeżywamy wspólny czas rekolekcji wyjazdowych, które pomagają nam rozwijać życie duchowe oraz pogłębiają więzi we Wspólnocie. O formie najbliższych rekolekcji zadecydują osoby odpowiedzialne w zależności stanu obostrzeń w kraju.

Spotkania formacyjne odbywają się w każdą środę o 19:30. Ich treść zależy od wspólnego rozeznania duszpasterza, liderów i członków Wspólnoty. Jedno spotkanie formacyjne w miesiącu jest przeznaczone na spotkanie modlitewne, kiedy to oddajemy się wspólnemu uwielbianiu Boga i dziękowaniu Mu za to, czym nas obdarza.

Ziemia Boga - Jan Bosko

Patronem naszej Wspólnoty jest św. Jan Bosko,

w którego charyzmacie chcemy wzrastać.

 

Twórcą i centrum naszej Wspólnoty jest Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty. Poznajemy naszego Niebieskiego Tatę, bo tylko w Nim jest nasze prawdziwe szczęście. Swoje życie oddajemy Jezusowi Zbawicielowi, który umarł za nas, abyśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Wspierani przez Ducha Świętego staramy się prowadzić sensowne i Boże życie w zgodzie ze swoimi wartościami i rozeznanym powołaniem, by w naszych środowiskach (pracy, rodzinie, relacjach) być świadkami ewangelicznej radości i pokoju.

 

Chcemy, aby inni ludzie poznali Dobrego Boga, dlatego mówimy o Nim wprost lub poprzez nasze zaangażowania, również przez formy teatralne. Siebie i osoby potrzebujące powierzamy Bogu w modlitwie.

Ziemia Boga jest miejscem spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Pragniemy wspólnie zdążać do Boga, wzrastać i umacniać się w wierze. Realizujemy te cele poprzez: poznawanie Boga, modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii, formację i spotkania z innymi ludźmi (w inicjatywach, których się podejmujemy oraz w sztukach teatralnych).

W ramach naszej Wspólnoty spotykają się:

  • studenci

  • poststudenci, osoby pracujące oraz poszukujące pracy

  • rodziny.

Wspólnota

Ziemia Boga - wspólnota salezjańska
Facebook Ziemia Boga
Youtube Ziemia Boga

Ziemia Boga

Youtube Ziemia Boga
Facebook Ziemia Boga

kontakt@ziemiaboga.pl

Adres Ziemia Boga

Adres

Kontakt

Kontakt Ziemia Boga

Obserwuj nas

ul. Tyniecka 39

30-323 Kraków