Ziemia Boga – wspólnota salezjańska – kim jesteśmy, co robimy i po co?

Aktualnie decyzje o funkcjonowaniu Wspólnoty są podejmowane na bieżąco, zgodnie ze zmieniającymi się obostrzeniami wynikającymi z obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Kadencja lidera trwa jeden rok. Wybory nowego lidera następują przed wakacjami. Lider Wspólnoty dobiera sobie współpracowników. Istnieje możliwość ponownego wybrania tej samej osoby na funkcję lidera.

Grupki dzielenia pomagają nam w budowaniu jedności i dlatego są wręcz niezbędne w funkcjonowaniu Wspólnoty – tworzą się w nich relacje i umożliwiają dzielenie się wiarą i życiem. Grupki spotykają się regularnie, by być dla siebie nawzajem świadectwem i wsparciem w potrzebie, zwłaszcza we wspólnej modlitwie. Forma spotkań jest uzgadniana indywidualnie w każdej grupce.

 

Dwa razy do roku przeżywamy wspólny czas rekolekcji wyjazdowych, które pomagają nam rozwijać życie duchowe oraz pogłębiają więzi we Wspólnocie. O formie najbliższych rekolekcji zadecydują osoby odpowiedzialne w zależności stanu obostrzeń w kraju.

Spotkania formacyjne odbywają się w każdą środę o 19:30. Ich treść zależy od wspólnego rozeznania duszpasterza, liderów i członków Wspólnoty. Jedno spotkanie formacyjne w miesiącu jest przeznaczone na spotkanie modlitewne, kiedy to oddajemy się wspólnemu uwielbianiu Boga i dziękowaniu Mu za to, czym nas obdarza.

 

Spotykamy się także na wspólnotowej Mszy Świętej w jedną niedzielę miesiąca o godz. 18:00. Zwykle wtedy też jest urządzana agapa. Kalendarz wydarzeń wspólnotowych znajduje się tutaj.

Ziemia Boga - Jan Bosko

Patronem naszej Wspólnoty jest św. Jan Bosko,

w którego charyzmacie chcemy wzrastać.

 

Twórcą i centrum naszej Wspólnoty jest Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty. Poznajemy naszego Niebieskiego Tatę, bo tylko w Nim jest nasze prawdziwe szczęście. Swoje życie oddajemy Jezusowi Zbawicielowi, który umarł za nas, abyśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Wspierani przez Ducha Świętego staramy się prowadzić sensowne i Boże życie w zgodzie ze swoimi wartościami i rozeznanym powołaniem, by w naszych środowiskach (pracy, rodzinie, relacjach) być świadkami ewangelicznej radości i pokoju.

 

Chcemy, aby inni ludzie poznali Dobrego Boga, dlatego mówimy o Nim wprost lub poprzez nasze zaangażowania, również przez formy teatralne. Siebie i osoby potrzebujące powierzamy Bogu w modlitwie.

Ziemia Boga jest miejscem spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Pragniemy wspólnie zdążać do Boga, wzrastać i umacniać się w wierze. Realizujemy te cele poprzez: poznawanie Boga, modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii, formację i spotkania z innymi ludźmi (w inicjatywach, których się podejmujemy oraz w sztukach teatralnych).

W ramach naszej Wspólnoty spotykają się:

  • studenci

  • poststudenci, osoby pracujące oraz poszukujące pracy

  • rodziny.

Wspólnota

Ziemia Boga - wspólnota salezjańska
Facebook Ziemia Boga
Youtube Ziemia Boga

Ziemia Boga

Youtube Ziemia Boga
Facebook Ziemia Boga

kontakt@ziemiaboga.pl

Adres Ziemia Boga

Adres

Kontakt

Kontakt Ziemia Boga

Obserwuj nas

ul. Tyniecka 39

30-323 Kraków