Daniel Mentel

Osoby odpowiedzialne

 

 

 

 

 

Grupki dzielenia są miejscem formowania się, dzielenia się wiarą i życiem. Jest to również przestrzeń do budowania i rozwijania relacji, wspierania się w potrzebie, zwłaszcza przez wspólną modlitwę i świadectwo. Członkowie grupek wraz z animatorem spotykają się regularnie, zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Diakonia OGD wspomaga powstawanie grupek na początku roku formacyjnego, czuwa nad przepływem informacji między duszpasterzem, liderem a animatorami i dba o jedność. Angażuje również grupki w spotkania formacyjne i inne wydarzenia wspólnotowe.

Ziemia Boga - wspólnota salezjańska
Facebook Ziemia Boga
Youtube Ziemia Boga

Ziemia Boga

Diakonia Organizacji Grupek Dzielenia

Kuba Budzik

Youtube Ziemia Boga
Facebook Ziemia Boga

kontakt@ziemiaboga.pl

Adres Ziemia Boga

Adres

Kontakt

Kontakt Ziemia Boga

Obserwuj nas

ul. Tyniecka 39

30-323 Kraków