Press "Enter" to skip to content

O Wspólnocie

Ziemia Boga, Wspólnota Salezjańska – kim jesteśmy, co robimy i po co?

Ziemia Boga jest miejscem spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Pragniemy wspólnie zdążać do Boga, wzrastać i umacniać się w wierze. Realizujemy te cele poprzez: poznawanie Boga, modlitwę, uczestnictwo w Eucharystii, formację i spotkania z innymi ludźmi (w inicjatywach, których się podejmujemy oraz w sztukach teatralnych).

W ramach naszej Wspólnoty spotykają się:

  • studenci;
  • poststudenci, osoby pracujące oraz poszukujące pracy;
  • rodziny.

Twórcą i centrum naszej Wspólnoty jest Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty. Poznajemy naszego Niebieskiego Tatę, bo tylko w Nim jest nasze prawdziwe szczęście. Swoje życie oddajemy Jezusowi Zbawicielowi, który umarł za nas, abyśmy żyli w wolności Dzieci Bożych. Wspierani przez Ducha Świętego staramy się prowadzić sensowne i Boże życie w zgodzie ze swoimi wartościami i rozeznanym powołaniem, by w naszych środowiskach (pracy, rodzinie, relacjach) być świadkami ewangelicznej radości i pokoju.

Chcemy, aby inni ludzie poznali Dobrego Boga, dlatego mówimy o Nim wprost lub poprzez nasze zaangażowania, również przez formy teatralne. Siebie i osoby potrzebujące powierzamy Bogu w modlitwie.

Patronem naszej Wspólnoty jest św. Jan Bosko, w którego charyzmacie chcemy wzrastać.

Wspólnotowa Msza Święta jest dla nas darem, który buduje naszą jedność. Spotykamy się na niej w każdą niedzielę o godz. 18.00. Raz w miesiącu po Wspólnotowej Eucharystii urządzamy Agapę.

Spotkania formacyjne odbywają się co tydzień. Ich treść zależy od wspólnego rozeznania duszpasterza, liderów i członków Wspólnoty. Jedno spotkanie formacyjne w miesiącu jest przeznaczone na spotkanie modlitewne, kiedy to oddajemy się wspólnemu uwielbianiu Boga i dziękowaniu Mu za to, czym nas obdarza.

Grupki dzielenia pomagają nam w budowaniu jedności i dlatego są wręcz niezbędne w funkcjonowaniu Wspólnoty – tworzą się w nich relacje i umożliwiają dzielenie się wiarą i życiem. Grupki spotykają się regularnie, by być dla siebie nawzajem świadectwem i wsparciem w potrzebie, zwłaszcza we wspólnej modlitwie.

W naszej wspólnocie działają diakonie, czyli grupy, które zajmują się konkretnym rodzajem posługi. Więcej informacji o działalności poszczególnych diakonii można znaleźć tutaj.

Dwa razy do roku przeżywamy wspólny czas rekolekcji wyjazdowych, które pomagają nam rozwijać życie duchowe oraz pogłębiają więzi we Wspólnocie.

Kadencja lidera trwa jeden rok. Wybory nowego lidera następują przed wakacjami. Lider Wspólnoty dobiera sobie współpracowników. Istnieje możliwość ponownego wybrania tej samej osoby na funkcję lidera.

Spotykamy się co tydzień w środy, godz. 19:30. Zapraszamy również na wspólnotową Mszę Św. w niedziele o godz. 18:00.

Miejsce: Seminarium Salezjańskie, ul. Tyniecka 39, Kraków

Comments are closed.

ZiemiaBoga.pl korzysta z cookies i innych technologii w celach statystycznych.
Więcej informacji

ZiemiaBoga.pl używa plików cookies - korzystanie z witryny jest równoznaczne ze zgodą na ich zapis i/lub przetwarzanie. Gromadzone anonimowe dane są analizowane przy pomocy Google Analytics. Nie są udostępniane dane umożliwiające identyfikację osoby.

Zamknij